En dag på förskolan

6.30 Förskolan öppnar
6.30–8.45 Samarbete avdelningar
7.30 Frukost
9.00–11.00 Aktiviteter fm
10.00 Fruktstund
11.15 Lunch
12.00 Vila
13.00–15.00 Aktiviteter em
14.00 Mellanmål
15.30–17.00 Samarbete avdelningar
17.00 Förskolan stänger 

Lämning/hämtning sker kl 6.30–8.45 på avdelning Fiskarna, samt kl 15.30–17.00.

Ordinarie öppettider kl 6.30–17.00

Jourtider kl 6.00–6.30, kl 17.00–18.00
Särskild blankett behövs: Ladda ner här!