Om Zodiaken

Mitt i Tillberga, med natur och skog i närheten, finner ni Förskolan Zodiaken.

Vi är en fristående förskola med ca 30 barn fördelade på två avdelningar där barnen delas in i mindre grupper för att ge barnen möjlighet att utvecklas genom lek och lärande i mindre sammanhang. Teamet på förskolan består av huvudman, regionchef, rektor, skyddsombud, barnpilot, förskollärare och barnskötare. Med olika erfarenheter och kompetenser, utmanar vi utbildningen och leder arbetet framåt. Tillsammans har vi ett Zoligt lärande!

Vi erbjuder:

 • Reggio Emilia-inspirerad verksamhet
 • engagerade, närvarande och kompetent personal
 • professionellt bemötande
 • trygghet i den lilla gruppen
 • möjlighet för barn att utvecklas i små barngrupper
 • god förberedelse inför skolstart
 • lustfyllt lärande
 • två gårdar med lekyta, en på framsidan av förskolan samt en på baksidan
 • en stor uteverksamhet, att vara ute mycket stärker både hälsa och välbefinnande
 • närheten till bland annat skogsområden, promenadstråk, lekparker, bussförbindelse samt ett bibliotek
 • de allra yngsta erbjuds att sova utomhus
 • inspirerande lärmiljöer som lockar till nyfikenhet och lust att vilja veta mer
 • föräldraaktiv inskolning
 • god föräldrasamverkan
 • blöjor ingår
 • Tyra – ett verktyg för dokumentation, kommunikation samt information, ger dig som vårdnadshavare möjlighet att följa ditt barns lärande, utveckling och samspel
 • ordinarie öppettider kl 6.30-17.00. (jourtid mellan 6.00-6.30 & 17.00-18.00)

Förskolans pedagogiska idé
Förskolan tror på det kompetenta barnet och vill erbjuda barn verktyg att lyckas i deras lärande. Detta ges genom att varje barn får tid och utrymme att prova i en lärmiljö som ska kännas trygg för dem. Alla ska känna sig välkomna hos oss. Vi vill erbjuda en undervisning med olika metoder och tillvägagångssätt med en möjlighet om att våga prova utifrån egna intressen och förutsättningar.  

Pedagoger observerar barns lek och utvecklar lärmiljön tillsammans med barnen för att få barnen delaktiga i det material som förskolan har. På det viset ges barn möjlighet att samtala och få en förståelse för materialet med både kamrater och vuxna. Inför nya material och nya lärmiljöer pratar vi med barnen om hur vi vill att den ska vara utformad, vad man kan göra där, på vilket sätt. Vi introducerar och lär känna material och lärmiljö tillsammans. Detta för att ge möjlighet till inflytande och delaktighet. Vi strävar efter att erbjuda kreativa och inspirerande lärmiljöer inne som ute. 

Hos oss ska vårdnadshavare mötas av glädje, engagemang och professionalism, för oss är det viktigt att vårdnadshavare känner tillit och trygghet när deras barn lämnas hos oss. 

Barns erfarenheter och lärtillfälle dokumenteras både enskilt i barnets portfolio och i grupp i förskolans blogg i Tyra.  Dokumentationen ligger som underlag för oss pedagoger att vidareutveckla vår utbildning och undervisning, den bjuder in barnen till att tillsammans med pedagogerna reflektera och samtala om deras vardag. Vårdnadshavare ges möjlighet att följa barnets utveckling och lärande. Vi strävar efter att alla pedagoger utvecklar sin kunskap om barns intressen och lärande. Genom att arbeta med reflektion och pedagogisk dokumentation ges förutsättningar för barn att vara delaktiga i deras lärande, få det synligt för dem under processens gång, skapa en nyfikenhet att driva arbetet framåt. Vi lär oss med och av varandra, genom lek och aktivitet med inspiration av filosofin Reggio Emilia.