Mitt i Tillberga, med natur och skog i närheten, finner ni Förskolan Zodiaken.

Vi är en fristående förskola med idag 24 barn fördelade i mindre grupper på avdelningarna; Fiskarna, Väduren och Oxen. Teamet på förskolan består av huvudman/förskolechef, skyddsombud/barnpilot, förskollärare och barnskötare. Med olika erfarenheter och kompetenser, utmanar vi verksamheten och leder arbetet framåt. Tillsammans har vi ett Zoligt lärande!

Vi erbjuder:

 • Reggio Emilia-inspirerad verksamhet
 • profilering naturvetenskap och teknik
 • informations- och kommunikationsverktyget Tyra
 • engagerad, glad och kompetent personal
 • professionellt bemötande
 • trygghet i den lilla gruppen
 • god förberedelse inför skolstart
 • roligt lärande
 • två gårdar med lekyta, en på framsidan av förskolan samt en på baksidan
 • en stor uteverksamhet med promenader i närområdet, bussutflykter, aktiviteter och naturmaterial
 • närheten till bland annat skogsområden, promenadstråk, lekparker, bussförbindelse, dans- och rörelsesalar samt ett bibliotek
 • en inbjudande pedagogisk miljö
 • föräldraaktiv inskolning
 • god föräldrasamverkan
 • blöjor, tvättlappar som ingår i vistelsetiden
 • ordinarie öppettider kl 6.30-17.00. (jourtid före och efter)

Förskolans pedagogiska idé
Vi vill ge alla ett respektfullt bemötande i alla situationer. Alla ska känna sig välkomna hos oss. Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas, utifrån kunskapen att vi har olika sätt att lära och olika sätt att vara. Vi tror på barnens egen förmåga och drivkraft. Vi uppmuntrar dem att pröva nya saker! Vi visar dem olika metoder och tillvägagångssätt för att de ska kunna utveckla sina talanger och förmågor. Med inspiration av filosofin Reggio Emilia vill vi erbjuda en stimulerande, kreativ inne- och utemiljö som inbjuder till lek och fantasi, som är utvecklande och som bevarar barnens nyfikenhet och lust till lärande. Vi lär oss genom lek och aktivitet med naturvetenskap och teknik som profilering.

Vårdnadshavare möts med glädje och engagemang där delaktighet och god samverkan mellan hem-förskola råder. För oss är det viktigt att alla vårdnadshavare känner tillit och trygghet när de lämnar sina barn. 

Vi strävar efter att alla pedagoger utvecklar sin kunskap om barns utveckling, reflekterar och utvecklar sitt sätt att arbeta. Personalens olika erfarenheter och kompetenser gör så att vi kan lära av och med varandra.