Mitt i Tillberga, med natur och skog i närheten, finner ni Förskolan Zodiaken.

Vi är en fristående förskola med idag 24 barn fördelade i mindre grupper på avdelningarna; Fiskarna, Väduren och Oxen. Teamet på förskolan består av huvudman/förskolechef, skyddsombud/barnpilot, förskollärare och barnskötare. Med olika erfarenheter och kompetenser, utmanar vi verksamheten och leder arbetet framåt. Tillsammans har vi ett Zoligt lärande!

Vi erbjuder:

 • Reggio Emilia-inspirerad verksamhet
 • profilering naturvetenskap och teknik
 • informations- och kommunikationsverktyget Tyra
 • engagerad, glad och kompetent personal
 • professionellt bemötande
 • trygghet i den lilla gruppen
 • god förberedelse inför skolstart
 • roligt lärande
 • två gårdar med lekyta, en på framsidan av förskolan samt en på baksidan
 • en stor uteverksamhet med promenader i närområdet, bussutflykter, aktiviteter och naturmaterial
 • närheten till bland annat skogsområden, promenadstråk, lekparker, bussförbindelse samt ett bibliotek
 • en inbjudande pedagogisk miljö
 • föräldraaktiv inskolning
 • god föräldrasamverkan
 • blöjor, tvättlappar som ingår i vistelsetiden
 • ordinarie öppettider kl 6.30-17.00. (jourtid före och efter)

Förskolans pedagogiska idé
Förskolan tror på det kompetenta barnet och vill erbjuda barn verktyg att lyckas i deras lärande. Detta ges genom att varje barn får tid och utrymme att prova i en miljö som ska kännas trygg för dem. Alla ska känna sig välkomna hos oss. Vi vill erbjuda en undervisning med olika metoder och tillvägagångssätt med en möjlighet om att våga prova utifrån egna intressen och förutsättningar.  

Pedagoger observerar barns lek och utvecklar miljön tillsammans med barnen för att få barnen delaktiga i det material som förskolan har. På det viset ges barn möjlighet att samtala och få en förståelse för materialet med både kamrater och vuxna. Inför nya material och nya miljöer pratar vi med barnen om hur vi vill att miljön ska se, vad man kan göra där, på vilket sätt. Vi introducerar och lär känna material och miljö tillsammans. Detta för att ge möjlighet till inflytande och delaktighet. Vi strävar efter att erbjuda kreativa och inspirerande lärmiljöer inne som ute. 

Barns erfarenheter och lärtillfälle dokumenteras både enskilt i barnets portfolio och i grupp i förskolans blogg i Tyra där barn och vårdnadshavare tillsammans kan titta och reflektera över hur dagen varit även hemma. Hos oss ska vårdnadshavare mötas av glädje, engagemang och professionalism, för oss är det viktigt att vårdnadshavare känner tillit och trygghet när deras barn lämnas hos oss. 

Vi strävar efter att alla pedagoger utvecklar sin kunskap om barns intressen och lärande. Genom att arbeta med reflektion och pedagogisk dokumentation kan man skapa förutsättningar för barn att vara delaktiga i deras lärande, få det synligt för dem under processens gång, skapa en nyfikenhet att driva arbetet framåt. Vi lär oss med och av varandra, genom lek och aktivitet med naturvetenskap och teknik som profilering med inspiration av filosofin Reggio Emilia.