Klagomålshantering

Vi på förskolan Zodiaken är stolta och glada över vår verksamhet och vi vill hela tiden utvecklas på ett positivt sätt, vilket gör er som vårdnadshavare extra viktiga. Om ni har synpunkter på vår verksamhet vill vi gärna veta det. Det kan vara konkreta förslag, beröm eller klagomål. Våra rutiner för detta är följande steg:

1. Muntligt framföra synpunkt, klagomål och förslag till personalen eller via anteckningar i TYRA. 

2. Genom e-post och/eller telefonsamtal framföra synpunkt, klagomål och förslag till rektor frida@forskolanzodiaken.se , 070-400 65 84

3. Skicka synpunkter anonymt med posten. Skriv gärna i brevet om återkoppling önskas samt vem som önskar återkopplingen. Ladda ner blankett.

4. Genom e-post och/eller telefonsamtal kontakta regionchefen för Tivoli förskolor i Västerås. anna.vojnovic@tivoliforskolor.se, 0703-13 32 36.

5. Om ni följt ledet ovan utan återkoppling eller förbättring, kontaktar ni huvudmannen på: huvudman@tivoliforskolor.se 

6. Om man inte är nöjd efter dessa steg går det bra att kontakta utbildningsförvaltningen. Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval2, www.vasteras.se 

Tveka inte att höra av er om något verkar oklart eller om ni har vidare funderingar. Det går även bra att höra av sig om man vill ge positiv återkoppling.