Förskolans styrdokument heter Lpfö 98 reviderad 2010. Förskolan är även under skollagen och det finns vissa punkter i den som behandlar Förskolans verksamhet. Sverige har även skrivit under FN:s barnkonvention. Nedan finns länkar till dessa.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola
http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
http://unicef.se/barnkonventionen