Reggio Emilia är en filosofi, ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger på tron och på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en drivkraft att utforska världen. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete. Filosofin står i ständig förnyelse och utvecklas i takt med barnens behov som utgångspunkt. Pedagogerna på Zodiaken är medskapande och söker kunskap tillsammans med barnen. Miljön på förskolan ska utmana barnen i deras tankar, fantasi och främja till kunskap. Genom att skapa en miljö som är inspirerande, tillgänglig och åldersanpassad ska barnet kunna påverka sin egen dag på förskolan. Material ska vara väl synligt och tillgängligt för barnen. Miljön ska inbjuda till lek och aktivitet och vara rik på sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen.

Vi tror på det kompetenta barnet som vill, kan och duger. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan man skapa förutsättningar för barnen i deras lust och nyfikenhet samt driva arbetet framåt.

Naturvetenskap och teknik
Naturvetenskap och teknik är både roligt och spännade och inbjuder barnen att på ett lekfullt sätt upptäcka sin omvärld och vardag. Det finns runtomkring oss och hela tiden möter vi den i olika former. På Zodiaken utforskar vi tillsammans, undersöker och experimenterar. Tillsammans skapar vi nya upptäcker och erfarenheter. Vistelsen i skogen, promenaden till fotbollsplanen, hälla och mäta i vattenleken, skapandet med deg i verkstan,  bakning. Allt kan bli härliga äventyr och lärande!