Förskolan Zodiaken
Källbovägen 4A och 4C, Västerås
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm

Ställföreträdande rektorfrida@forskolanzodiaken.se, 070-400 65 84
Regionchefanna.vojnovic@tivoliforskolor.se, 0703-13 32 36
Avdelning Fiskarnapedagoger@forskolanzodiaken.se, 0702-99 40 32
Avdelning Oxen: 0722-11 30 49
Avdelning Väduren: 0702 99 40 32