Förskolan Zodiaken
Källbovägen 4A och 4C, Västerås
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm

Ställföreträdande rektor
Frida Erikssson
frida@forskolanzodiaken.se
070-400 65 84

Avd Fiskarna: 070-299 40 32
Avd Oxen/Vädur: 072-211 30 49