Förskolan Zodiaken
Källbovägen 4A och 4C
72233 Västerås

Rektor
Karolina Axelsson
rektor@forskolanzodiaken.se
070-400 65 84

Avd Fiskarna: 070-299 40 32
Avd Väduren: 076-880 40 32            
Avd Oxen: 072-211 30 49