Förskolan Zodiaken
Källbovägen 4A och 4C, Västerås
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm

Rektor
070-31 33 236
rektor@forskolanidyllen.se

Avd Fiskarna: 070-299 40 32
Avd Oxen/Vädur: 072-211 30 49

Regionchef Tivoli förskolor
070-31 33 236
rektor@apalbyforskola.se