Öppettider
Lämning/hämtning sker kl 6.30–8.15 på avdelning Väduren, samt kl 13.45–17.00.
Ordinarie öppettider kl 6.30–17.00
Jourtider kl 6.00–6.30, kl 17.00–18.00 (särskild blankett behövs)

Förskolekön
För att ansöka om plats på förskolan för ert/era barn går ni in på:
www.vasteras.se
– barn och utbildning
– ansök plats
– logga in med etjänst
– välj Förskolan Zodiaken