Pluttra är ett verktyg för dokumentation, kommunikation och information som ger dig som vårdnadshavare nya möjligheter.

När ert/era barn börjar på Zodiaken ges ni blanketten ”Samtycke till publicering”. I blanketten kommer vårdnadshavare få en del punkter att ta ställning till gällande samtycke. Tills dess att vi fått ert samtycke kommer Inga bilder eller information på Pluttra vara tillgängliga för er som vårdnadshavare.

Ni som vårdnadshavare kan på ett enkelt sätt vara närmare ert/era barns vardag och följa lärande, samspel och utveckling. Med hjälp av bilder, filmer, text och meddelande samlas all dokumentation för förskolan/avdelningen eller ditt/dina barn lättåtkomligt för dig via Pluttra på webben eller i appen för Pluttra.

Den digitala dokumentationen som ert/era barn samlar på sig under sin tid på förskolan följer givetvis med den dag dem slutar. Ni kan själv när som helst ladda ner ert/era barns enskilda dokumentation genom ett knapptryck. Det gör att roliga minnen finns tillgängliga hela livet.

”Dokumentationsarbetets främsta uppgift är inte att befästa och slå fast, det här hände. Den ska istället vara ett underlag för reflektioner kring det som hände för att vi ska kunna ta nästa steg. Vi dokumenterar för att göra det osynliga synligt. Vi måste få syn på vad som hände, men inte för att återberätta, utan för att lära oss något och göra oss nyfikna på något nytt.”

Hillevi Lenz-Taguchi, SU, Varför pedagogisk documentation